Spacesearch

En versjon uten frames er ogse tilgjengelig. Lær mer om Spacesearch.

Get Powered by Spacesearch

For å søke i aviser og deres nyhetsarkiver, prøv FastNews
For hurtige metasøk, prøv MetaPleth

                                                                     

English | Español | Français | Nederlands | Norsk

Bruksanvisning

Velg morsmål eller annet språk fra språk menyen
Selv om du søker hele web'en (WWW) snarere enn ett enkelt språk, så vil dette gjøre at Spacesearch velger søkeverktøy i det språket du har valgt.
Velg ditt favoritt søkeverktøy
Hvis du trenger hjelp til å bruke søkestrenger, klikk på ? hjelpeknappen for å få frem hjelpetekst for det valgte søkeverktøyet.
Velg område å søke
Dette vil vanligvis være hele web'en eller all nylig usenet meldinger. Vi setter pris på tips om nyttige søkeområder.
Ønsker du å begrense søket til ett spesifikt språk?
Ønsker du å søke etter innhold i et bestemt språk, så velg det språket fra menyen og klikk knappen ved teksten "søk tekst i dette søkeområdet" - ellers, la knappen "søk hele dette området" være markert.
Søk!
Skriv søkestrengen hvis du ikke allerede har gjort det, og klikk Find.

Hvis søkeverktøet du valgte er for tregt, så kan du velge et annet og klikke Find igjen.

Avanserte Tips

Når du har et vindu fullt av søkeresultater foreslår vi at du bruker den høyre musetasten (eller holder Mac-museknappen inne) over søkeresultater for å få frem menyen "Åpne et nytt vindu med denne adressen". Dette lar deg ha et vindu med søkeresultatene, samtidig som du kan åpne flere nyttige sider samtidig.

Spacesearch støtter transparent bolske søk (søk med logiske operatorer som "og" og "eller") på Altavista, Excite, og Hotbot. For å få frem Altavistas Avansert Hjelp side, se skriv først en bolsk søkestreng - klikk så på ? hjelpe knappen. Excite og Snaps bolske søkestrenger må være skrevet i STORE BOKSTAVER.

Søkeområder

Søkeområdene i Spacesearch lar deg utfør raske og enkle søk etter dette: Vi setter pris på forslag til flere søkeområder. Forslag om å oversette denne siden til alle språkene vi kan søke etter er velkomne!

Les mer om Spacesearch.

Oversettelse av Tor E. Wisløff

                                                                     

Lloyd Wood (L.Wood@society.surrey.ac.uk)
Sist oppdatert 30. Mai 1997